GDP tăng trưởng, tín hiệu mừng cho người lao động

Đăng ngày: 03/04/2024

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm quý 1/2024 đã quay trở lại theo xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch Covid-19. Tình hình đời sống dân cư trong quý 1 năm nay được cải thiện hơn.

Tín hiệu mừng cho người lao động, GDP tăng trưởng

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu về thu nhập bình quân đầu người quý 1 năm 2024 và tình hình lao động tại Việt Nam. Theo đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1/2024 ước tính là 52,4 triệu người, giảm 137.400 người so với quý trước và tăng 175.800 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 1/2024 là 27,8%.

Số người lao động có việc làm quý 1/2024 ước tính là 51,3 triệu người, giảm 127.000 người so với quý trước và tăng 174.100 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 1/2024 là 2,03% (khu vực thành thị là 1,20%, khu vực nông thôn là 2,58%); tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2024 là 2,24% (khu vực thành thị là 2,64%; khu vực nông thôn là 1,99%); tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 – 24 tuổi) quý 1/2024 là 7,99%.

GDP tăng trưởng trong quý I năm nay
GDP tăng trưởng trong quý I năm nay

Thu nhập bình quân của lao động quý 1/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301.000 đồng so với quý 4/2023 và tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình đời sống dân cư trong quý 1 năm nay được cải thiện hơn. Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư 2024, thu nhập bình quân đầu người quý 1/2024 ước đạt 5,2 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8% so với quý trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo từ địa phương, tính đến ngày 19.3.2024, số tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội là 8.100 tỉ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2.400 tỉ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 9.200 tỉ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa phương là gần 26,8 tỉ đồng.

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Mỗi ngày, chúng tôi học hỏi một điều mới về Marketing và chia sẻ cho bạn, để ngày mai của bạn trở nên thành công rực rỡ hơn ngày hôm qua.

Picture of MIC Creative

MIC Creative

Xem hồ sơ
Marketing

Bài viết liên quan