Môi trường Marketing là gì? Tác động từ môi trường Marketing đến hoạt động của doanh nghiệp

Môi trường marketing là gì? Tầm quan trọng của môi trường marketing đối với doanh nghiệp như thế nào? Cùng MIC CREATIVE tìm hiểu ngay những vấn đề này ở bài viết  ngay sau đây nhé!

I. MÔI TRƯỜNG MARKETING LÀ GÌ?

Môi trường marketing là sự kết hợp của các yếu tố và lực lượng bên ngoài và bên trong có ảnh hưởng đến khả năng thiết lập mối quan hệ và phục vụ khách hàng của công ty.

Môi trường marketing của doanh nghiệp bao gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài.

 • Môi trường bên trong (hay còn gọi là môi trường nội bộ) là môi trường cụ thể của công ty và bao gồm chủ sở hữu, công nhân, máy móc, nguyên vật liệu, v.v.

 • Môi trường bên ngoài được chia thành hai thành phần: vi mô & vĩ mô.

  • Môi trường vi mô hay môi trường nhiệm vụ cũng là đặc thù của doanh nghiệp nhưng là môi trường bên ngoài. Nó bao gồm các yếu tố tham gia vào sản xuất, phân phối và quảng bá sản phẩm.
  • Môi trường vĩ mô hay môi trường rộng lớn bao gồm các lực lượng xã hội lớn hơn có ảnh hưởng đến toàn xã hội. Nó được tạo thành từ sáu thành phần: nhân khẩu học, kinh tế, vật chất, công nghệ, chính trị-pháp luật và môi trường văn hóa-xã hội.

“Môi trường marketing của công ty bao gồm các tác nhân và lực lượng bên ngoài hoạt động tiếp thị ảnh hưởng đến khả năng quản lý tiếp thị để xây dựng và duy trì mối quan hệ thành công với khách hàng mục tiêu”. – Philip Kotler

II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÔI TRƯỜNG MARKETING

Môi trường marketing được tạo thành từ môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Trong khi môi trường bên trong có thể được kiểm soát, doanh nghiệp có ít hoặc không kiểm soát được môi trường bên ngoài.

1. Môi trường bên trong

Môi trường bên trong của doanh nghiệp bao gồm tất cả các lực lượng và yếu tố bên trong tổ chức có ảnh hưởng đến hoạt động marketing của nó. Các thành phần này có thể được nhóm lại theo năm nhóm của doanh nghiệp, đó là:

 • Con người: Những người của tổ chức bao gồm cả lao động có kỹ năng và lao động phổ thông.
 • Thời gian: Thời gian thực hiện để các quá trình của doanh nghiệp hoàn thành.
 • Máy móc: Thiết bị theo yêu cầu của doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi hoặc hoàn thành các quy trình.
 • Nguyên vật liệu: Các yếu tố sản xuất hoặc cung cấp theo yêu cầu của doanh nghiệp để hoàn thành quá trình hoặc sản xuất.
 • Tiền: Tiền là nguồn tài chính được sử dụng để mua máy móc, nguyên vật liệu và trả lương cho người lao động.

Môi trường bên trong chịu sự kiểm soát của đội ngũ Marketing và có thể thay đổi theo sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, môi trường Marketing nội bộ cũng quan trọng đối với doanh nghiệp như môi trường Marketing bên ngoài. Môi trường này bao gồm bộ phận bán hàng, bộ phận Marketing, bộ phận sản xuất, bộ phận nhân sự, v.v.

2. Môi trường bên ngoài

Môi trường bên ngoài tạo thành các yếu tố và lực lượng bên ngoài doanh nghiệp và trên đó nhà tiếp thị có thể kiểm soát ít hoặc không kiểm soát được. Môi trường bên ngoài có hai loại:

 • Môi trường Marketing vi mô
 • Môi trường Marketing vĩ mô

3. Môi trường vi mô

Thành phần vi mô của môi trường bên ngoài còn được gọi là môi trường làm việc. Nó bao gồm các lực lượng bên ngoài và các yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Chúng bao gồm các nhà cung cấp, trung gian thị trường, khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh và công chúng.

 • Các nhà cung cấp bao gồm tất cả các bên cung cấp các nguồn lực cần thiết cho tổ chức.
 • Trung gian thị trường bao gồm các bên tham gia vào việc phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức.
 • Đối tác là tất cả các thực thể riêng biệt như đại lý quảng cáo, tổ chức nghiên cứu thị trường, ngân hàng và công ty bảo hiểm, công ty vận tải, công ty môi giới, v.v. tiến hành kinh doanh với tổ chức.
 • Khách hàng là bao gồm nhóm mục tiêu của tổ chức.
 • Đối thủ cạnh tranh  là những người chơi trong cùng một thị trường nhắm đến những khách hàng tương tự như của tổ chức.
 • Công chúng  được tạo thành từ bất kỳ nhóm nào khác có lợi ích thực tế hoặc tiềm năng hoặc ảnh hưởng đến khả năng phục vụ khách hàng của công ty.

4. Môi trường vĩ mô

Thành phần vĩ mô của môi trường Marketing còn được gọi là môi trường rộng lớn. Nó tạo thành các yếu tố và lực lượng bên ngoài ảnh hưởng đến toàn bộ ngành nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Môi trường vĩ mô có thể được chia thành 6 phần.

5. Môi trường nhân khẩu học

Môi trường nhân khẩu học được tạo thành từ những người tạo thành thị trường. Nó được đặc trưng bởi điều tra thực tế và phân tách dân số theo quy mô, mật độ, vị trí, tuổi, giới tính, chủng tộc và nghề nghiệp của họ.

6. Môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế tạo thành các nhân tố ảnh hưởng đến sức mua và cách thức chi tiêu của khách hàng. Các yếu tố này bao gồm GDP, GNP, lãi suất, lạm phát, phân phối thu nhập, tài trợ và trợ cấp của chính phủ, và các biến số kinh tế chính khác.

7. Môi trường vật lý

Môi trường vật chất bao gồm môi trường tự nhiên mà doanh nghiệp hoạt động. Điều này bao gồm điều kiện khí hậu, thay đổi môi trường, khả năng tiếp cận nguồn nước và nguyên liệu thô, thiên tai, ô nhiễm, v.v.

8. Môi trường công nghệ

Môi trường công nghệ tạo nên sự đổi mới, nghiên cứu và phát triển công nghệ, các giải pháp thay thế công nghệ, các động lực đổi mới cũng là những rào cản công nghệ đối với hoạt động trơn tru. Công nghệ là một trong những nguồn đe dọa và cơ hội lớn nhất cho tổ chức và nó rất năng động.

9. Môi trường Chính trị-Pháp luật

Môi trường chính trị & Pháp lý bao gồm luật pháp và các chính sách của chính phủ hiện hành trong nước. Nó cũng bao gồm các nhóm và cơ quan gây áp lực khác ảnh hưởng hoặc hạn chế hoạt động của ngành và / hoặc doanh nghiệp trong xã hội.

10. Môi trường văn hóa xã hội

Khía cạnh văn hóa – xã hội của môi trường vĩ mô được tạo thành từ lối sống, giá trị, văn hóa, định kiến và niềm tin của người dân. Điều này khác nhau ở các vùng khác nhau.

 

III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔI TRƯỜNG MARKETING

Mọi doanh nghiệp, bất kể lớn hay nhỏ, đều hoạt động trong môi trường Marketing. Sự tồn tại hiện tại và tương lai, lợi nhuận, hình ảnh và vị trí của nó phụ thuộc vào môi trường bên trong và bên ngoài của nó. Môi trường kinh doanh là một trong những khía cạnh năng động nhất của doanh nghiệp. Để hoạt động và tồn tại lâu dài trên thị trường, người ta phải hiểu và phân tích đúng môi trường marketing và các thành phần của nó.

1. Cần thiết cho việc lập kế hoạch

Sự hiểu biết về môi trường bên ngoài và bên trong là điều cần thiết để lập kế hoạch cho tương lai. Một Marketer cần phải nhận thức đầy đủ về viễn cảnh hiện tại, sự năng động và những dự đoán trong tương lai của môi trường tiếp thị nếu anh ta muốn kế hoạch của mình thành công.

2. Hiểu khách hàng

Kiến thức kỹ lưỡng về môi trường tiếp thị giúp các Marketers thừa nhận và dự đoán những gì khách hàng thực sự muốn. Phân tích sâu về môi trường Marketing làm giảm (và thậm chí loại bỏ) sự ồn ào giữa nhà tiếp thị và khách hàng và giúp nhà tiếp thị hiểu rõ hơn hành vi của người tiêu dùng.

3. Khai thác xu hướng

Việc thâm nhập vào các thị trường mới và tận dụng các xu hướng mới đòi hỏi rất nhiều hiểu biết sâu sắc về môi trường tiếp thị. Nhà tiếp thị cần nghiên cứu về mọi khía cạnh của môi trường để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo.

4. Thách thức và cơ hội

Kiến thức vững chắc về môi trường thị trường thường mang lại lợi thế đầu tiên cho Marketers vì chúng đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình an toàn trước các mối đe dọa trong tương lai và tận dụng các cơ hội trong tương lai.

5. Tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh

Mỗi thị trường ngách đều có những người chơi khác nhau chiến đấu cho cùng một vị trí. Hiểu rõ hơn về môi trường Marketing cho phép Marketer hiểu thêm về các cuộc cạnh tranh và về những lợi thế mà đối thủ cạnh tranh có so với doanh nghiệp của mình và ngược lại.

 

IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG MARKETING

Môi trường Marketing xung quanh một doanh nghiệp có năm đặc điểm sau:

 • Lực lượng cụ thể và tổng hợp: Môi trường marketing được tạo thành từ các lực lượng cụ thể và tổng hợp. Các lực lượng cụ thể như khách hàng và nhà đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, trong khi các lực lượng chung như các yếu tố xã hội, luật pháp, công nghệ hoặc chính trị ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phức tạp: Môi trường marketing là sự tương tác phức tạp của một số yếu tố, yếu tố, điều kiện và lực lượng ảnh hưởng đến khả năng thiết lập mối quan hệ và phục vụ khách hàng của doanh nghiệp.
 • Năng động: Môi trường xung quanh một doanh nghiệp rất năng động vì các yếu tố cấu thành của nó không ổn định và thay đổi theo thời gian. Hơn nữa, trong khi các nhà tiếp thị có thể kiểm soát một số yếu tố của môi trường tiếp thị, thì một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà tiếp thị.
 • Không chắc chắn: Các lực lượng chi phối môi trường tiếp thị rất không chắc chắn và sẽ trở nên khó khăn đối với một nhà tiếp thị để dự đoán các lực lượng thị trường để phát triển các kế hoạch và kế hoạch tiếp thị.
 • Tương đối: Các môi trường marketing cũng có bản chất tương đối. Một sản phẩm cụ thể có thể có nhu cầu tốt ở Hoa Kỳ nhưng không có nhu cầu ở Ấn Độ vì môi trường tiếp thị ở hai quốc gia khác nhau.

V. KẾT LUẬN

MIC CREATIVE hy vọng rằng qua bài viết trên bạn sẽ nắm được kiến thức về môi trường marketing cũng như đặc điểm của môi trường để đưa ra giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn hiện tại và tương lai.

Đừng quên theo dõi trang Fanpage của MIC Creative để có thêm những kiến thức thực chiến về Marketing nhé!

 

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tôi là admin MIC Creative, hiện là MIC Creative, với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO & Inbound Marketing, tôi đã chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích và thúc đẩy doanh số 2 mảng Dịch vụ SEO và Đào tạo SEO. Tôi hy vọng kiến thức tôi chia sẻ mang lại giá trị hữu ích thúc đẩy chiến dịch SEO & Marketing của doanh nghiệp bạn.

MIC Creative

MIC Creative

Xem hồ sơ

Bài viết liên quan

Mẫu kế hoạch chạy quảng cáo Google Adwords hiệu quả nhất 2023

Mẫu kế hoạch chạy quảng cáo Google Adwords hiệu quả nhất 2023

Nội dung chínhI. MÔI TRƯỜNG MARKETING LÀ GÌ?Môi trường bên trong (hay còn gọi là môi trường nội bộ) là môi trường cụ thể của…

Hướng dẫn cách nạp tiền chạy quảng cáo Facebook bằng Momo 2023

Nội dung chínhI. MÔI TRƯỜNG MARKETING LÀ GÌ?Môi trường bên trong (hay còn gọi là môi trường nội bộ) là môi trường cụ thể của…
Bí quyết quảng cáo đeo bám trên mạng thu hút khách hàng hiệu quả

Bí quyết quảng cáo đeo bám trên mạng thu hút khách hàng hiệu quả

Nội dung chínhI. MÔI TRƯỜNG MARKETING LÀ GÌ?Môi trường bên trong (hay còn gọi là môi trường nội bộ) là môi trường cụ thể của…

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN