Môi trường Marketing. Yếu tố quan trọng trong môi trường Marketing

Đăng ngày: 20/04/2022

Hoạt động marketing của doanh nghiệp chịu sự ảnh hưởng bởi một số yếu tố bên trong và bên ngoài. Trong khi một số yếu tố nằm trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp, hầu hết những yếu tố này không nằm trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp và doanh nghiệp phải tự thích ứng để tránh bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của các yếu tố này. Các yếu tố bên ngoài và bên trong này kết hợp lại với nhau tạo thành một môi trường marketing. Vậy môi trường marketing là gì? Bao gồm các yếu tố nào? Mời bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Môi trường Marketing là gì?

Môi trường marketing (Marketing Environment) bao gồm các yếu tố bên trong (nhân viên, khách hàng, cổ đông, các nhà bán lẻ và phân phối, vv) và các yếu tố bên ngoài (chính trị, pháp lý, xã hội, công nghệ, kinh tế) xung quanh việc kinh doanh và ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp.

Theo Philip Kotler: “Môi trường marketing của công ty bao gồm các tác nhân và lực lượng bên ngoài hoạt động tiếp thị ảnh hưởng đến khả năng quản lý tiếp thị để xây dựng và duy trì mối quan hệ thành công với khách hàng mục tiêu”.

Môi trường marketing là gì?
Môi trường marketing là gì?

Các yếu tố trong môi trường marketing bao gồm một số yếu tố có thể kiểm soát được trong khi một số yếu tố lại không thể kiểm soát được và đòi hỏi hoạt động kinh doanh phải thay đổi theo. Doanh nghiệp phải nhận thức rõ về môi trường tiếp thị mà doanh nghiệp đang hoạt động để khắc phục tác động tiêu cực của các yếu tố môi trường tác động lên hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp.

2. Phân tích môi trường Marketing của doanh nghiệp

Để tìm hiểu môi trường marketing ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp.

moi_truong_marketing_luanvan2s
Môi trường marketing của doanh nghiệp được chia thành 3 phần: Môi trường nội bộ (Internal Environment), môi trường vi mô (Microenvironment) và môi trường vĩ mô.

MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ

Môi trường Marketing nội bộ bao gồm tất cả các yếu tố có trong tổ chức và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tổng thể. Những yếu tố này bao gồm lao động, hàng tồn kho, chính sách của công ty, hậu cần, ngân sách, tài sản vốn, v.v. là một bộ phận của tổ chức và ảnh hưởng đến quyết định tiếp thị và mối quan hệ của tổ chức với khách hàng. Các yếu tố này có thể được kiểm soát bởi công ty.

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường marketing nội bộ của doanh nghiệp bao gồm: Hệ thống giá trị; Tầm nhìn, Sứ mệnh và Mục tiêu của doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức; Văn hóa doanh nghiệp; Nguồn nhân lực; Nguồn lực vật chất và năng lực công nghệ.

MÔI TRƯỜNG VI MÔ TRONG MARKETING

Môi trường Marketing vi mô bao gồm tất cả các yếu tố gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Các yếu tố môi trường vi mô bao gồm khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, nhà bán lẻ và nhà phân phối, cổ đông, Đối thủ cạnh tranh, Chính phủ và Công chúng. Những yếu tố này có thể kiểm soát được ở một mức độ nào đó. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng của môi trường vi mô trong marketing:

Các yếu tố trong môi trường vi mô marketing
Các yếu tố trong môi trường vi mô marketing
 • Khách hàng

Mục đích chính cho sự tồn tại của hầu hết các tổ chức là thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Mục tiêu của doanh nghiệp là làm hài lòng khách hàng và thu được lợi nhuận. Vì vậy, mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là cung cấp sản phẩm/ dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá tốt nhất. Đây cũng chính là lý do vì sao các chiến lược tiếp thị hướng đến việc lắng nghe khách hàng, coi trọng phản hồi của họ để hiểu nhu cầu và đưa ra sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng doanh nghiệp.

 • Nhân viên

Trong bất kể tổ chức, doanh nghiệp nào nhân viên cũng là một trong những yếu tố “nòng cốt” góp phần quan trọng vào sự thành công của doanh nghiệp. Chất lượng của đội ngũ nhân viên vụ thuộc rất lớn vào sự đào tạo và tạo động lực làm việc cho họ. Vì vậy, đào tạo & phát triển là rất quan trọng để truyền đạt các kỹ năng tiếp thị cho một cá nhân.

 • Nhà cung cấp

Nhà cung cấp có thể là một người hay tổ chức cung cấp các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, linh kiện, lao động… cho doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động sản xuất. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp là mối quan hệ hai chiều. Cả hai đều phụ thuộc vào nhau để tồn tại. Điều quan trọng là xác định các nhà cung cấp hiện có trên thị trường và chọn những nhà cung cấp tốt nhất đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

 • Nhà bán lẻ & Nhà phân phối (Trung gian marketing)

Các đối tác kênh đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công của hoạt động tiếp thị. Từ hoạt động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, họ có thể đưa ra đề xuất về mong muốn của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của sản phẩm đó.

 • Đối thủ cạnh tranh

Cạnh tranh là yếu tố giúp công ty phát triển mạnh mẽ. Đối thủ cạnh tranh là những người bán đối thủ hoạt động trong cùng ngành. Trên thực tế, chúng ta có ít khả năng hoặc không thể kiểm soát được hành động của các đối thủ cạnh tranh mà chỉ có thể dự đoán hành vi cạnh tranh và sẵn sàng đối phó với chúng. Các đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn chiến lược marketing của doanh nghiệp như: lựa chọn thị trường mục tiêu, nhà cung cấp, kênh tiếp thị cũng như liên quan đến danh mục sản phẩm, danh mục giá và kết hợp khuyến mại…

 • Cổ đông

Cổ đông là chủ sở hữu của công ty, và mọi công ty đều có mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông. Do đó, các hoạt động tiếp thị cần được thực hiện lưu ý lợi nhuận cho cổ đông.

 • Chính phủ

Các cơ quan của Chính phủ ban hành một số chính sách có ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị chẳng hạn như: Chính sách giá cả, chính sách tín dụng, chính sách giáo dục… Các doanh nghiệp cần theo dõi các chính sách này và thực hiện các kế hoạch Marketing sao cho phù hợp

 • Công chúng

Doanh nghiệp có một số trách nhiệm xã hội đối với xã hội hướng tới xã hội mà mình đang hoạt động. Do đó, tất cả các hoạt động marketing phải được thiết kế để làm tăng phúc lợi cho toàn xã hội.

MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ CỦA DOANH NGHIỆP

Môi trường vĩ mô trong marketing là yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng lớn đến chiến lược và việc ra quyết định hay lớn hơn là sự thành công của doanh nghiệp. Các yếu tố này là không thể được kiểm soát bởi các tổ chức kinh doanh. Môi trường vĩ mô là điều kiện tồn tại trong toàn bộ nền kinh tế, chứ không phải trong một lĩnh vực hoặc khu vực cụ thể. Nó chủ yếu bao gồm các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế, văn hóa, công nghệ, luật pháp hoặc chính trị.

Các yếu tố môi trường vĩ mô trong marketing của doanh nghiệp
Các yếu tố môi trường vĩ mô trong marketing của doanh nghiệp
 • Nhân khẩu học

Đề cập đến các thuộc tính vật lý của dân số trong khu vực được nhắm mục tiêu như: vị trí, tuổi, giới tính, chủng tộc, nghề nghiệp, tỷ lệ gia tăng dân số, xu hướng di cư (di cư giữa các vùng hoặc di cư trong nước), những thay đổi trong cơ cấu nhân khẩu học… Đây là yếu tố rất quan trọng giúp nhà tiếp thị phân chia dân cư thành các phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu khác nhau.

Sự hiểu biết toàn diện về tất cả các đặc điểm như vậy mang lại bức tranh rõ nét về thành phần nhân khẩu học tổng thể của khu vực để các nhà tiếp thị có thể xác định nhóm đối tượng khả thi trong khu vực và chuẩn bị các kế hoạch tiếp thị theo địa lý, độ tuổi và các kế hoạch phù hợp với giới tính.

 • Yếu tố kinh tế

Môi trường kinh tế có thể tác động đến cả quá trình sản xuất của tổ chức và quá trình ra quyết định của người tiêu dùng. Chính vì thế, các doanh nghiệp đặc biệt rất nhạy cảm với sự xuất hiện của những thay đổi trong nền kinh tế. Các yếu tố kinh tế bao gồm: mức thu nhập, GDP, GNP, lãi suất, lạm phát, phân phối thu nhập, tài trợ và trợ cấp của chính phủ, và các biến số kinh tế chính khác.

 • Yếu tố văn hóa – xã hội

Các yếu tố văn hóa trong di sản, phong cách sống, tôn giáo,… cũng ảnh hưởng đến chiến lược marketing của doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội cũng trở thành một phần của tiếp thị và dần dần xuất hiện trong các tài liệu về tiếp thị. Tiếp thị có trách nhiệm với xã hội là các công ty kinh doanh nên đi đầu trong việc loại bỏ các sản phẩm có hại cho xã hội.

 • Yếu tố tự nhiên

Phải tính đến sự tái tạo của Trái đất đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên như rừng, nông sản, hải sản, v.v. Ngoài ra còn có các tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo như dầu mỏ, than đá, khoáng sản, v.v. cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của tổ chức.

 • Yếu tố công nghệ

Có thể nói, yếu tố công nghệ hiện đang là lực lượng có sự phát triển mạnh mẽ và thay đổi nhanh chóng nhất. Vì vậy, trước khi đầu tư vào các hoạt động tiếp thị, một doanh nghiệp cần phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về sự phổ biến và sử dụng công nghệ trong các lĩnh vực mục tiêu. Nhà tiếp thị  cần hiểu sự thâm nhập công nghệ và giao diện công nghệ người dùng của khu vực và từ đó lập kế hoạch sử dụng công nghệ vào các chiến dịch Marketing và truyền thông của doanh nghiệp sao cho phù hợp.

 • Yếu tố chính trị

Bao gồm các hành động của chính phủ, luật pháp của chính phủ, chính sách công và các hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của một công ty hoặc doanh nghiệp. Những lực lượng này có thể ảnh hưởng đến một tổ chức, doanh nghiệp ở mọi cấp độ, từ cấp địa phương, khu vực đến quốc gia hoặc quốc tế. Vì vậy, các nhà tiếp thị và quản lý doanh nghiệp chú ý đến các lực lượng chính trị để đánh giá các hành động của chính phủ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công ty của mình.

Mong rằng qua bài viết trên bạn sẽ nắm được kiến thức về khái niệm môi trường marketing là gì cũng sự tác động của môi trường Marketing ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Hy vọng đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn trong quá trình học tập và viết luận văn. Chúc bạn luôn học tập tốt!

Đánh giá của bạn post

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Mỗi ngày, chúng tôi học hỏi một điều mới về Marketing và chia sẻ cho bạn, để ngày mai của bạn trở nên thành công rực rỡ hơn ngày hôm qua.

Picture of MIC Creative

MIC Creative

Xem hồ sơ
Marketing